ISSN

ISSN er et internasjonalt system for identifisering av periodiske publikasjoner. ISSN er strengt knyttet til publikasjonens tittel og består av åtte siffer, hvorav det siste utgjør et kontrollsiffer som skal avsløre eventuelle feilskrevne numre ved databehandling. En tittel kan kun ha ett ISSN, og ISSN som har vært brukt en gang kan aldri tildeles en annen tittel. ISSN har ingen forbindelse til eierskap eller utgiver og kan ikke brukes som opphavsrettslig beskyttelse for tittelen.

  • ISSN – les mer på www.nb.no