ISBN - internasjonalt standard boknummer

ISBN står for ’Internasjonalt Standard Boknummer”, eller ’International Standard Booknumber’. Nummersystemet er en tallkombinasjon som gjør det mulig å identifisere enhver bok, og er svært nyttig både i bibliotek- og bokhandelsammenheng. Et ISBN danner også grunnlaget for GTIN (tidligere EAN)-koden for bøker.

  • ISBN – les mer på www.nb.no