Pliktavlevering

Hva skal pliktavleveres?

Alt som er gjort allment tilgjengelig i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av hvilket medieformat utgivelsen har. Også elektroniske dokumenter er omfattet av loven.

Av papirdokumenter skal utgiver avlevere fem eksemplarer og produsent (trykkeri) to. Til sammen syv eksemplarer.

Les mer om pliktavlevering: