Aksidens (småtrykksaker)

Aksidenstrykksaker er typisk visittkort, konvolutter, brevark, kvitteringsblokker, loddsedler, billetter, programmer, foldere, flyveblad, menyer, plakater o.l.

Andre artikler som kan være av interesse