Trykksaker er ofte en naturlig del av et formgivningsoppdrag som vi leverer. Hos oss får du alt fra de enkleste billetter til vakre årsmeldinger og bøker.

Vi leverer alle former for trykksaker.

Trykksaker kategoriseres ofte i følgende grupper:

Aksidens (småtrykksaker)

Aksidenstrykksaker er typisk visittkort, konvolutter, brevark, kvitteringsblokker, loddsedler, billetter, programmer, foldere, flyveblad, menyer, plakater o.l.

Bok

Bøker i alle formater, ulike innbindinger, sort/hvit eller fargetrykk. Det er kundens ønsker og budsjett som avgjør. 

Se noen av våre bokproduksjoner.

DM, hefter og magasiner

Litt større trykksaker som DM (Direct Marketing), hefter, blader, magasiner. Flere sider, gjerne også større formater enn aksidensprodukter.