Print og kopi - farger og sort/hvit

Vi printer og kopierer i farger og sort/hvitt i formater fra A7 til A3+ produkter som f.eks. rapporter, menyer, flyere, programmer, hefter, foldere, plakater, ordresedler, billetter og anbudsdokumenter. 

I tillegg til ferdiggjøring (stifting, liming, falsing) kan vi pakke og sørge for distribusjon av dine dokumenter.