Pris for godt navnevett fra Norsk Språkråd

I 2010 – 10 år etter oppstart – fikk To Typer AS diplom fra Norsk Språkråd for godt navnevett.

En hyggelig oppmerksomhet som vi syntes var stor stas å motta. Diplomet til oss og andre finnmarksbedrifter ble overrakt under en enkel, men flott tilstelning på spisestedet Han Steike (også prisvinner) i Alta.

Språkrådet har siden 1991 delt ut diplom for godt navnevett til bedrifter og foretak. Diplomene er en påskjønnelse til foretak som har valgt gode norske navn. Utdelingen er også et ledd i Språkrådets kampanje mot unødvendig bruk av engelsk i norsk.
Vi har valgt ut noen navn i Finnmark som fortjener diplom, og ”To Typer” er ett av dem.

I tillegg til To Typer AS fikk også følgende finnmarks-bedrifter heder og diplom:

  • Han Steike (restaurant i Alta)
  • Kom.inn (ungdomskafé i Alta)
  • Ordlys (korrekturlesing og oversetting i Lakselv)
  • Sorrisniva (reiselivsbedrift i Alta)
  • Vilje & Ve (klesbutikk i Hammerfest)

Andre skrev om utdelingen: