Scanning

Vi scanner og bearbeider bilder for trykk eller digital distribusjon/lagring.

Dokumenter kan raskt scannes inn og sendes pr epost, lagres på minnepenn eller cd-rom eller publiseres på internett.

Digitalisér dine tekster hos oss: Vi tilbyr ocr-scanning av dokumenter, slik at teksten blir søk- og redigerbar.