Ferdiggjøring

De aller fleste trykksaker trenger en eller annen form for ferdiggjøring. Det kan f.eks. være renskjæring til korrekt format, liming, stifting, blokking eller numerering. Vi utfører disse tjenestene. I mange tilfeller vil det være en naturlig del av produksjonen, mens andre ganger kan kunden selv f.eks ha printet eller kopiert noe som skal bindes inn. 

Videre tilbyr vi utsendelse av produsert materiell. Send oss adresseliste, så kan vi pakke, adressere og levere til aktuell distributør. Enklere for deg!