Tjenester

Grafisk formgivning for trykk og web er naturlig nok vår hovebeskjeftigelse. Vi utfører imidlertid også en rekke andre tjenester, som ferdiggjøring av materiell kunder selv har produsert, innscanning og justering av bilder eller dokumenter for bruk i trykksaker, på nett eller til andre formål. Vi tar også på oss oppdrag med kopiering/printing av f.eks rappporter, anbudsdokumenter osv.

Les mer om: