To har blitt tre!

Rannveig MietinenEtter 14 års drift utvidet To Typer staben. Vi er så heldige å ha kunnet ønske Rann­veig Mie­tinen vel­kom­men på laget. Rann­veig er ut­dan­net gra­fisk designer og har mer enn 10 års utdannelse og 15 års erfaring innen visuell kommunikasjon fra både Norge, Danmark og Finland. Hun er også autorisert med­lem i Grafill.