To Typer AS lever av å levere grafiske tjenester og produkter av god kvalitet til fornuftige og konkurranse­dyktige priser.

Les mer om

To har blitt tre!

Rannveig MietinenEtter 14 års drift utvidet To Typer staben. Vi er så heldige å ha kunnet ønske Rann­veig Mie­tinen vel­kom­men på laget. Rann­veig er ut­dan­net gra­fisk designer og har mer enn 10 års utdannelse og 15 års erfaring innen visuell kommunikasjon fra både Norge, Danmark og Finland. Hun er også autorisert med­lem i Grafill.

 

Har du planer eller ønsker om å gi ut en bok?

To Typer har lang erfaring med bok­produksjon. Hos oss får du produsert bøker til en for­nuftig pris.

Se noen av våre tidligere produk­sjoner.

Kontakt oss for et til­bud på akkurat din ut­giv­else.